Biuletyn Informacji Publicznej Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych - Rejestry, ewidencje i archiwa - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Ostatnia aktualizacja strony: 19.10.2020, 16:40

Rejestry, ewidencje i archiwa

Czwartek, 26 lipca 2007

Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Wszystkie wnioski wpływające do Biura Rady OIRP w Krakowie rejestrowane są w Dzienniku Korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzonej przez Sekretariat Biura. Pracownik Sekretariatu udziela informacji na temat stanu sprawy złożonej w Biurze OIRP.

Biuro OIRP w Krakowie prowadzi kartoteki i archiwa radców prawnych i aplikantów radcowskich, archiwum dokumentów dotyczących Zgromadzeń Delegatów, archiwum protokołów posiedzeń Rady OIRP i podjętych przez Radę uchwał, archiwum dzienników korespondencji. W Biurze OIRP w Krakowie gromadzone są także uchwały Krajowych Zjazdów Radców Prawnych i Krajowej Rady Radców Prawnych regulujące działalność izb okręgowych, a także dotyczące spraw indywidualnych dotyczących radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Izbie Krakowskiej.

Aby zapoznać się z daną sprawą lub dokumentami bieżącymi lub archiwalnymi należy złożyć stosowny wniosek do Dziekana Rady, który każdorazowo podejmuje decyzję o sposobie i formie udostępnienia danych.

Metadane

Data publikacji : 26.07.2007
Data modyfikacji : 06.08.2007
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michalina Nowokuńska, Małgorzata Łopatko
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Krewniak
©1999-2020 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL