Biuletyn Informacji Publicznej Finanse OIRP - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Ostatnia aktualizacja strony: 19.10.2020, 16:40

Finanse OIRP

Czwartek, 26 lipca 2007

Finanse OIRP

Jednostki samorządu radców prawnych prowadzą samodzielną gospodarką finansową na zasadzie samofinansowania działalności wpływami ze składek i innych źródeł w granicach obowiązujących przepisów oraz regulaminu gospodarki finansowej samorządu uchwalonego przez Krajową Radę.

Krajowa Rada Radców Prawnych i okręgowe izby radców prawnych prowadzą działalność statutową finansowaną na podstawie budżetu – planów wpływów i wydatków uchwalanych przez Radę oraz mogą prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną finansowo w formie zakładów, rozliczaną rachunkiem wyników, której zyski mogą zasilać po stronie wpływów budżet działalności statutowej.

Krajowa Rada sprawuje nadzór nad działalnością finansową izb okręgowych w zakresie ustalonym regulaminem gospodarki finansowej samorządu oraz ustala zasady obiegu informacji finansowo-gospodarczej w ramach samorządu.

Metadane

Data publikacji : 26.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michalina Nowokuńska, Małgorzata Łopatko
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Krewniak
©1999-2020 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL